Капана.БГ

Капана.БГ

Защо римския император Филип I Араб, който е от арабски произход и е властвал само 5 години, и до сега се счита за национален герой на Сирия, а за многото велики римски императори с произход от Тракия и Илирия (като Свети Император Маркиан и Свети Император Лъв I Тракиец) дори не се акцентира, че са родени на Балканите, че от земите на българите идват хората, ковали основите на християнството в Римската империя?

Това е само един от въпросите, които засяга в книгата „Символи на християнските мозайки“ проф. Славик Табаков. Той представи най-големия Образен справочник на раннохристиянските символи, съдържащ 430 изображения от 24 страни, снощи в Епископската базилика на Филипопол пред отбрана немногобройна публика /заради ограниченията, свързани с коронавируса/. Доц. Елена Кантарева-Дечева, директор на общински институт „Старинен Пловдив“ и ръководител на екипа, реставрирал античните мозайки в най-посещавания български музей, откри срещата с кратко резюме за дейността на нашия световно признат учен. Проф. Славик Табаков е български и британски специалист, издигнал се до най-високата позиция в професията си – президент на Международната организация по медицинска физика (2015-2018), обединяваща всички 30 000 медицински физици в света. През 1991 г. той е поканен за главен медицински физик на Университетската болница на Кралския колеж Лондон, след което посвещава професионалната си кариера на образованието по медицинска физика. Проф. Табаков ръководи екипа, който създава първите в света електронни книги - първата енциклопедия и първия научен речник по медицинска физика /вече преведен на 31 езика/, проекти, в които са се включили над 400 специалисти от 51 страни.

„Натрупаният научен опит за квалификация и систематика ми беше от огромна полза за този Образен справочник за символите в християнските мозайки“, сподели на срещата ученият. „В малкото книги по въпроса се цитират предимно мозайки от Западна Европа, Северна Африка и Близкия изток, а тези от Балканите „се прескачат“. Затова в моя справочник над 20% от изображенията са от този регион, акцентирайки върху факта, че именно римските императори от Тракия и Илирия са основните генератори за узаконяването на християнството и превръщането му от една малка религия / в края на 3-ти век християните са едва 10% от населението на Римската империя/ в държавна религия на най-голямата империя в Европа“, посочи проф. Табаков. Той подчерта, че само за краткото време от Сердикийския едикт в 311 г. до Солунския едикт в 380 г. Христовото учение се превръща от религия на малцинството в религия на цялата Римска империя. Тези исторически 70 години са носени на раменете на императорите от Тракия и Илирия.

Любовта на проф. Табаков към християнското изкуство запалват мозайките в Пловдив и Аквилея, Италия, – двата града съдържат най-голямата концентрация на църковни подови мозайки от 4-ти век – началото на интензивния строеж на църкви. Четвърт век професорът обикаля по света и снима най-старите цветни предмети на изкуството. От тези „срещи“ с творенията на древните мозаисти той свързва основните християнски символи с част от колекцията си от снимки в книгата, която ориентира към неспециалистите.

Проф. Табаков смята, че Пловдив се превръща в един от световните центрове на раннохристиянските мозайки, такъв потенциал имат и София, Стара Загора, Девня и др. „Това със сигурност ще даде тласък за развитие на мозаечното изкуство у нас, както е например в Италия. Може би този скромен Образен справочник ще бъде една малка част от този път напред“, надява се професорът.

Част от приходите от продажбата на книгата „Символи на християнските мозайки“ той дарява на фондация „Приятели на базиликата – Пловдив“ за организирането на културно-образователни събития в Епископската базилика. „Освен този благотворителен жест, проф. Табаков със съпругата си д-р Ася Табакова и дъщеря им Добринка Табакова /един от най-изявените творци в съвременната музика и резидентен композитор на оркестъра на ВВС/ са сред първите дарители в кампанията „Подари си птица“ за Епископската базилика, като „осиновиха“ за 5 000 лева мозаечно изображение на птица“, припомни Катя Стайкова, директор на фондацията. Тя се надява в началото на ноември желаещите да могат да закупят това книжно съкровище в Епископската базилика.

За книгата

Книгата „Символи в християнските мозайки“ на проф. Славик Табаков е базирана на многогодишен труд - колекциониране и систематизиране на изображения на мозайки в християнския свят и на информация за символите в християнското изкуство. В книгата са обяснени 280 основни християнски символа, следващи утвърдената богословска традиция, които са илюстрирани с над 430 цветни снимки (предимно мозайки) от 24 страни. Освен многото цветни илюстрации са включени и над 350 бележки, цитати от Библията, богослови, историци и изкуствоведи. Книгата е Образен справочник, написан с цел да популяризира християнското изкуство, което е особено важно за България, където са открити и реставрирани изключителни раннохристиянски мозайки, включително най-голямите на място - в Епископската базилика в Пловдив. Справочникът съдържа информация за историческото време, когато тези изящни образци на изкуството са създадени, както и за църквите, манастирите и музеите, където тези мозайки и обекти могат да се видят на място. Изтъква се и значението на Римските императори от Тракия и Илирия за превръщането на християнството в основна религия на цялата империя. Книгата е най-големият справочник на раннохристиянските символи, илюстриран с реални изображения на мозайки. Изключително малкото такива книги по света обикновено почти не включват мозайки от България и другите Балкански страни, докато над 20% от изображенията в Справочника са от този регион и съпоставят тези Трако-Римски мозайки с такива от Западна Европа, Средния Изток и Северна Африка. Тези паралели показват уникалността на някои от раннохристиянските мозайки в България и техния принос в християнското изкуство и символика. Книгата е с концентриран текст и написана на достъпен език за широката публика, като показва християнската символика заедно с факти от живота по времето на ранното християнство.

За автора

Проф. Славик Табаков, PhD, Dr h.c., FIPEM, FHEA, FIOMP, FIUPESM е специалист по физика на образната диагностика към Кралския колеж Лондон, ICTP Триест и Медицински университет - Пловдив, Вицепрезидент на Международния съюз на физическите и инженерни науки в медицината (IUPESM). Проф. Табаков е почетен член на международни научни колегии в България, Великобритания, Индия и Доктор хонорис кауза на Медицински университет -Пловдив и ВУАРР.

Паралелно с академичната си работа, от над 25 години проф. Табаков посвещава цялото си свободно време за изучаване на раннохристиянското изкуство.

 

В серия от 8 лекции университетски преподаватели и изтъкнати преводачи разкриват обаянието на пренасянето на значения от езика на Шекспир

 

30 години от създаването на специалността „Английска филология“ и 33 години от стартирането на обучението в специалност „Български и английски език“ отбелязва през академичната 2021-2022 г. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Това съобщиха юбилярите от едноименната катедзра на висшето училище.

 

Станали популярни още от самото си разкриване, тези специалности продължават да привличат кандидати и днес. Една от причините за това е потенциалната възможност дипломираните вече специалисти да се занимават с превод, смятат преподавателите от катедрата. Наблюденията им сочат, че преводът създава „магнитно поле“ и около разкритите по-късно бакалавърски програми – „Приложна лингвистика“, „Лингвистика и информационни технологии“, „Лингвистика и маркетинг“, „Лингвистика и бизнес администрация“, изгражда идентичността на магистърските програми „Лингвистика и превод“ и „Превод и бизнес комуникация“. Затова и една от инициативите по повод юбилея е провеждането на серия от лекции, които да разкрият чара и да демонстрират предизвикателствата на превода от различни гледни точки – академично-теоретични, практико-приложни, институционални или потребителски, обясняват организаторите от катедра „Английска филология“.

 

Със серия от 8 лекции изтъкнати университетски преподаватели и практикуващи преводачи от и на езика на Шекспир ще представят пред аудиторията своята визия за обаянието на превода. Те ще се проведат през академичната 2021-2022 година. Сред гостите на този цикъл отворени лекции ще бъдат проф. д-р Людмила Костова (“Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters”, 27.10.2021), проф. д.ф.н. Александър Шурбанов („Проблемът за рода в художествения превод“, 25.11.2021), Иглика Василева (за превода на „Одисей“ по повод стогодишнината на шедьовъра на Джойс, 02.02.2022) и др.

 

Преводът има много лица: той може да е писмен или устен, художествен или специализиран, за малки и за големи, но винаги включва повече от съответните думи и фрази на другия език. Употребата на езика е неизбежно вписана в някаква култура и предаването на чуждата култура е неотменна част от пренасянето на значения, уточняват експертите от катедра „Английска филология“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Тази седмица в Пловдив ще танцуваме и ще разберем какво за кучетата е гурме

15 октомври

Фестивал "Международни фотографски срещи" 2021 "Сертификат за присъствие"

“Международни фотографски срещи”, родили се преди повече от тридесет години, ежегодно събират в Пловдив професионалисти и любители на фотографията от страната и чужбина. Тук е дискусионната среда, живия диалог, новите лица във фотоизкуството, тук са срещите с престижни имена от българската и световната фотографска сцена. Силата на Осмото изкуство е в неговата неоспорима документалност и художествена условност, които го правят уникално и въодушевяващо за хората.

Все още на историческата карта на фотографията има бели пространства. Фотографите остават нейните единствени и ревностни изследователи и затова все още диша пловдивският фестивал, за да събира, помага, учи. Нека тази година всеки един и всички заедно потърсим отговорите на въпроса „Какъв е смисълът на фотографското послание и какво изпраща към съзнанието ни една снимка?“. Неизписани отговори, които предполагат интереса за години напред към творческата инвенция – ФОТОГРАФИЯ.

Програмата през 2021 е многообразие от изложби на фотографи на перфектната илюзия и изложби на фотографи на неизбежната социална реалност под общата тема „Сертификат за присъствие“.

Официално откриване на фестивала

Изложбена зала „2019“

18:00 часа

Romantic Latin Night with Dj Mo'Love @Vintage House

Mo’Love има удоволствието да ви представи неговoтo ROMANTIC PARTY, с най-нежния стил салса - salsa romantica и най-романтичните, лирични бачата песни

Вход - 5лв.

Vintage House

19:00 – 23:00 часа

The River Of Blues @ “IN THE JAZZ” Plovdiv

Блусът е Приятелство , Братство, Душа , Семейство ....Другото е изсвирен Егоизъм!

Jazz Club В Джазa \ In The Jazz

20:00 часа

DJ KIRO at BALLY CLUB

Петък вечер наближава и е време за парти, в любимото ви местенце за танци в кв.Капана, защото за добрия клубен саунд, ще се погрижи DJ KIRO! А за ценителите на качествените напитки, попитайте нашите опитни бармани и те ще се погрижат и за най-малкия детайл!

Bally Club

20:00 – 23:00 часа

16 октомври

Прахоляшка в Черното кралство

Безплатно семейно куклено представление

„История, подходяща за големи и малки, в която се разказва за любопитството в полезни дози, непримиримия дух, заслепяващата алчност и (не)ограничените възможности на вълшебния черен прах – единствената разменна монета за жителите на едно кралство, съществувало преди много, много години, някъде далече, далече, познаващо само черния цвят… поне докато не се случилo Чудото.“

Спектакълът третира по атрактивен и забавен за децата начин темата за замърсяването на въздуха. Двама "граждани" на Черното кралство разказват за своята страна, където "чернопрахта" е валута и всичко, което прави кралят, е да произвежда все повече черен прах. Дъщерята на краля - Прахоляшка - разваля черната магия над кралството и връща отново цветовете в него.

ОИ "Старинен Пловдив"

Ул. Константин Стоилов 50

16:00 часа

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото. Етикети, повръщания, парчета, персонажи, стенописи и сграфито-Пловдив има всичко!

Кметство Пловдив - Стефан Стамболов

11:00 часа

Дядо вади ряпа – ПРЕМИЕРА

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца
Препоръчителна възраст: 2+

Драматизация и режисура: Краси Кирчев
Сценография: Краси Кирчев
Музика: Краси Кирчев и Илко Биров
Участват: Краси Кирчев и Петромил Денев

Театър Хенд, Пловдив

17:00 – 17:45 часа

TOMMY RIVERRA at BALLY CLUB 

House Music

Bally Club

17:00 часа

17 октомври

КАПАНА ДОГ - Гурме с куче и за куче

Храната мотивира кучетата, затова всякакви дейности, които ги предизвикват да работят, за да получат храна или лакомства, ще им носят голямо удовлетворение.
А когато храната им има вид на малко произведение на изкуството, всяко хранене се превръща в празник на живота и удоволствието.

Елате да си поговорим за храненето на кучетата.
Да се запознаете с опашатите ценители и познавачи на кучешката гурме-храна.
Да видите как шават с мустаци кучовците от приюта, когато подушат вкусотии, как очите им се изпълват с възхита при вида на красива кучешка храна...

"Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед… и това са две гърненца с мед." - Мечо Пух

Kapana Creative District / Капана - квартал на творческите индустрии

11:00 – 14:00 часа

18 октомври

Чудовищен Offline Quiz - Обща тематика

Ако искате да опитате едно по-различно преживяване с шантав куиз, който разчита освен на знание, но и на логика и основно хумор, време е да си разчупите понеделнишките вечери. И без това кво толко правите понеделник вечер.
Ако се включите, ще имате възможността да трупате точки и след малко повече от месец ще можете да участвате на големите финали за награди.

Вход: 5 лв

Offline Café

*

Всички препоръчани от единствения електронен гид за Града под тепетата събития през следващите 7 дни може да видите в Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова.

Започваме нова разходка по паважа, този път из улица „Фредерик Жолио Кюри”

Отиваме на гости при Росица Ангелова - икономист по образование, вълшебница по призвание

По павираните улици на шарения Квартал на творческите индустрии в Града под тепетата има 31автори. Те са цветовете и духът на Капана и съхраняват неговия първоначален замисъл в ателиетата си, разположени на 13 улички в историческия център в сърцето на града. Започваме поредната разходката по паважа, този път из улица „Фредерик Жолио Кюри”. Днес ви водим на гости в Ателие “Фърфолета”.

Фърфолета е фея вълшебница от далечната страна на фантазиите. С магическата си пръчица тя превръща материалите в прекрасни изкушения. Работилничката и е скрита в гъстата гора от блокове на града, а в нея безспир твори …

Аз съм Роси, позната още като вълшебната фея Фърфолета, представя се с усмивка тя.

“Всъщност марката се роди някак на шега. Точно завършвах икономическото си образование и работех като администратор, когато изведнъж… Пренесох се с света на магията и фантазиите. Цветове и форми затанцуваха из въображението ми. Постепенно ги претворих в забавни детски играчки и аксесоари, които да радват всички. Някои казват „Икономист по образование, вълшебна фея по призвание“.

Роси е призвана да прави хората щастливи и вярва в това, а ние от КАПАНА БГ сме го виждали с очите си.

“Скоро ме попитаха как измервам успеха. За мен успеха се крие в множеството усмивки на малки и големи, когато видят творенията ми и могат да се потопят във вълшебния свят на Фърфолета.

През есента на емблематичната за Пловдив 2019-а година Авторите от Капана създадоха своя обща страница в социалната мрежа ФБ и направиха карта с ателиетата.

Всички те се познават, споделят живота и работата в Капана и го представят пред туристите с много любов.

Автор от Капана номер 10 - Росица Ангелова и нейното Ателие ФЪРФОЛЕТА може да намерите на ул. “Фредерик Жолио Кюри” 16. Можете да я намерите и в социалните мрежи - ТУК.

Още по темата може да видите в статията "Кой кой е в Капана: Авторите на квартала"

 

 

 

 

 

15.10 /петък/

 

(2) 16:00 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/8лв)

 

16:15 ч  100% ВЪЛК (6/7лв)

 

16:30 ч  ЖЕНИТЕ НАИСТИНА ПЛАЧАТ (7/6лв)

 

(2) 17:45 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

18:00 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (7/6лв) *

 

18:30 ч  КОИ БЯХМЕ НИЕ (8/6лв) Cinelibri

 

(2) 20:30 ч  ТРИ ПЕРФЕКТНИ ДЪЩЕРИ (8/6лв)

 

20:45 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА 3D (8/6лв)

 

21:00 ч  СТРАХ (7/6лв) *

 

 

 

16.10 /събота/

 

(2) 11:00 ч  100% ВЪЛК (6/8лв)

 

11:15 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/7лв)

 

12:45 ч  ГОЛАТА ИСТИНА ЗА ГРУПА ЖИГУЛИ (7/6лв)

 

(2) 13:00 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/8лв)

 

13:15 ч  100% ВЪЛК (6/7лв)

 

14:30 ч  СЕМЕЕН ПРАЗНИК (7/6лв) *

 

(2) 15:00 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

15:30 ч  100% ВЪЛК (6/8лв)

 

16:30 ч  ЖЕНИТЕ НАИСТИНА ПЛАЧАТ (7/6лв)

 

17:30 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА 3D (8/6лв)

 

(2) 18:00 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (8/6лв) *

 

18:30 ч  ТЯ ОЩЕ ГОВОРИ С МЕН  (7/6лв) Cinelibri

 

20:30 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (7/6лв) *

 

20:45 ч  СТРАХ (7/6лв) *

 

(2) 21:00 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

 

 

17.10 /неделя/

 

(2) 11:00 ч  100% ВЪЛК (6/8лв)

 

11:15 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/7лв)

 

12:45 ч  ДОКАТО СМЪРТТА НЕ НИ РАЗДЕЛИ (7/6лв)

 

(2) 13:00 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/8лв)

 

13:15 ч  100% ВЪЛК (6/7лв)

 

14:45 ч  ГОЛАТА ИСТИНА ЗА ГРУПА ЖИГУЛИ (7/6лв)

 

(2) 15:00 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

15:30 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/7лв)

 

16:45 ч  СЕМЕЕН ПРАЗНИК (7/6лв) *

 

(2) 18:00 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (8/6лв)

 

18:30 ч  ИЗМЯНА (8/6лв) Cinelibri

 

18:45 ч  СТРАХ (7/6лв) *

 

20:30 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (7/6лв) *

 

20:45 ч  ЖЕНИТЕ НАИСТИНА ПЛАЧАТ (7/6лв)

 

(2) 21:00 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

 

 

18.10 /понеделник/

 

(2) 16:00 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/8лв)

 

16:15 ч  100% ВЪЛК (6/7лв)

 

16:30 ч  СТРАХ (7/6лв) *

 

(2) 17:45 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

18:00 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (7/6лв) *

 

18:30 ч  ИСТОРИЯТА НА ЖЕНА МИ (8/6лв) Cinelibri

 

(2) 20:30 ч  ТРИ ПЕРФЕКТНИ ДЪЩЕРИ (8/6лв)

 

20:45 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА 3D (8/6лв)

 

 

 

 

 

19.10 /вторник/

 

16:15 ч  100% ВЪЛК (6/7лв)

 

(2) 16:30 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/8лв)

 

16:45 ч  ЖЕНИТЕ НАИСТИНА ПЛАЧАТ (7/6лв)

 

(2) 18:15 ч  ТРИ ПЕРФЕКТНИ ДЪЩЕРИ (8/6лв)

 

18:30 ч  ИЗГУБЕНИ ИЛЮЗИИ  (8/6лв) Cinelibri

 

18:45 ч  СЕМЕЕН ПРАЗНИК (7/6лв) *

 

20:30 ч  СТРАХ (7/6лв) *

 

(2) 20:45 ч СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

21:00 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (7/6лв) *

 

 

 

20.10 /сряда/

 

(2) 16:15 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6/8лв)

 

16:30 ч  100% ВЪЛК (6/7лв)

 

16:45 ч  СЕМЕЕН ПРАЗНИК (7/6лв) *

 

(2) 18:15 ч  ТРИ ПЕРФЕКТНИ ДЪЩЕРИ (8/6лв)

 

18:30 ч  ТРИ ЕТАЖА (8/6лв) Cinelibri

 

18:45 ч  СТРАХ (7/6лв) *

 

(2) 20:30 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (8/6лв)

 

20:45 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (7/6лв) *

 

21:00 ч  ЖЕНИТЕ НАИСТИНА ПЛАЧАТ (7/6лв)

 

 

 

21.10 /четвъртък/

 

(2) 16:15 ч  СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 (6лв)

 

16:30 ч  ТРИ ПЕРФЕКТНИ ДЪЩЕРИ (6лв)

 

16:40 ч  ГОЛАТА ИСТИНА ЗА ГРУПА ЖИГУЛИ (6лв)

 

(2) 18:00 ч  ДЮН (10лв) предпремиера

 

18:15 ч  ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ (6лв) *

 

18:30 ч  МАЛКАТА МАРКИЗА  (8/6лв) Cinelibri

 

20:30 ч  СТРАХ (6лв) *

 

(2) 20:45 ч  СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА (6лв)

 

21:00 ч  ДЮН  (9лв) предпремиера

 

Каса за продажба на билети

 

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

 

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

 

тел. 0889 200 601

 

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com и boxoffice.bg

 

* Премиера

 

3D очила – 1 лев

 

 

 

 

 

Експозицията е посветена на 110 години от рождението на бележития поет, писател, преводач, драматург, журналист и дипломат Стефан Гечев (1911 - 2000)

 

От 15 октомври до 7 ноември 2021 г. пловдивчани могат да разгледат документалната изложба „Робувам само на свободата!..“, посветена на 110 години от рождението на бележития поет, писател, преводач, драматург, журналист и дипломат Стефан Гечев (1911 - 2000).

 

Посетителите могат да видят богат подбор от оригинални фотографии, архивни документи, писма, стихотворни и белетристични текстове на Стефан Гечев, събрани в 20 пана на български и на английски език.

 

Изложбата ще бъде експонирана в Културен център - музей  “Тракарт”. Официалното ѝ откриване е  на 15.10.2021 г. от 17:00 ч.

 

На 29-ти януари се навършиха 110 години от рождението на Стефан Гечев, роден в Русе през 1911 година. Видял преди повече от век мултикултурното и мултинационалното развитие на съвременния глобален свят, Гечев е работил за изграждането на културни мостове между България и европейските народи. Това е неговото кредо. Той е визионер, който очертава ролята на България в културната, географската и историческата карта на Европа от Златния век до днес. Ето защо е важно не само да си спомним за културното наследство, което той ни завеща, а и да го интегрираме в нашето съвремие като духовен мост към бъдещите поколения.

 

Културното събитие включва: Видео премиера на интервю с Мариус Донкин (актьор и директор на Национален Театър “Иван Вазов”), Иван Гранитски (журналист, поет, редактор, критик, публицист, директор на радио- и телевизионни канали, издател и обществен деец) и Янис Лиолиос. На откриването ще бъде представена книга на Стефан Гечев, издадена специално за 110 годишнината му. Книгата е сборник с кратки разкази на автора, задаващи духовни въпроси, актуални и за времената в които живеем, въпреки, че са писани в периода от 1959 до 1965 година.

 

Автори на изложбата са: Стефан Артамонцев и Румяна Пашалийска; графичното оформление е дело на Стефан Артамонцев; текстовете на английски са преведени от Божидар Бакев, Александър Поплилов и Мила Аврамова.

 

За да се запознаете в детайли с творчеството и живота на Стефан Гечев и да изпратите инфо на вашите чуждоезични приятели, посетете четириезичната културна платформа - www.stefangechev.com

 

Институционален  партньор на тематичната изложба, посветена на дипломата и писател Стефан Гечев, е Държавният културен институт към МВнР,  изложбата  е  част от програмата на института  с  фокус  върху  „пишещите  дипломати“.

 

 

 

 

 

 

 „Цветни щрихи от България“ ще се състои в Дом на културата „Борис Христов“ на 2 ноември от 19.00 часа

 

По повод Деня на будителите ансамбъл „Тракия“ кани пловдивчани и гостите на града на концерт-спектакъла „Цветни щрихи от България“. Събитието ще се състои в Дом на културата „Борис Христов“ на 2 ноември от 19.00 часа.

 

Спектакълът представя сценични фолклорни образци от различни етнографски области. Публиката ще се наслади на произведения от млади автори, създадени последното десетилетие, и режисирани от художествения ръководител проф. Даниела Дженева.

 

С „Цветни щрихи от България“ ансамбъл „Тракия“ отново ще поведе на разходка из музикално-танцовия фолклор на България. Зрителите ще преминат през мистиката на Странджа планина, закачливите добруджански и северняшки картини, тежките пирински танци. На финала танцьорите ще отведат публиката до шопската и тракийската етнографски области.

 

Въпреки пандемичната обстановка ансамбъл Тракия взе участие в тридневните празници в град Триказе, Италия. Събитието мина под мотото "Магичната земя на Орфей". Истински фурор предизвика вокалното трио Цонка Димитрова, Румяна Филкова и Гайтанка Минковска. Изпълненията им провокираха десетки поздравления на страницата на организаторите в социалните мрежи, които изказаха възхищението си от българския фолклор. Представителна група от ансамбъла взе участие и в откриването на EXPO 2020 Dubai, където България участва със собствен изложбен павилион.

 

Концертът на 2 ноември ще се проведе при спазване на епидемичните условия за капацитет и отстояние в затворени пространства. Билетите на цена от 10,12, и 15 лв. вече са в продажба на касата пред община Пловдив и в сградата на ансамбъл "Тракия" на ул. Даме Груев 1а.

 

Страница 1 от 1971

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…