Капана.БГ

Капана.БГ

Всеки работен ден в Управлението на Института специалисти ще бъдат на разположение на всяко лице, интересуващо се от условията на Програмата с цел разяснения

ОИ „Старинен Пловдив“ ще приема документи и ще се извършва консултации в изпълнение на приетата с решение на Об С – Пловдив, програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ от днес (3 май) до 4 юли 2022г.  По нея ще се финансират инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, честна собственост, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Общият размер на финансов ресурс за 2022г, гласуван от Общински съвет е 60 000лв., а  Управляващ орган е ОИ “Старинен Пловдив“. Всеки работен ден в Управлението на Института специалисти ще бъдат на разположение на всяко лице, интересуващо се от условията на Програмата с цел разяснения.

По програмата на конкурсен принцип се одобряват и финансират дейности, касаещи недвижими имоти, намиращи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на обекти и тяхното съгласуване от Министерство на културата, вкл. се финансират и разходи/ административни такси/ за съгласуване на проекта в съответствие със Закона за културното наследство.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно лице, собственик на недвижим имот, е 10 000лв.

Могат да кандидатстват български и чуждестранни юридически лица и физически лица, навършили пълнолетие, които са собственици на недвижим имот, попадащ в териториалните граници на АИР „Старинен Пловдив“. Право да кандидатстват имат и собственици, чиито имоти са в режим на съсобственост, включително с държавата и общината, както и сгради или имоти, намиращи се в режим на етажна собственост, в случай, че е постигнато пълно съгласие на всички собственици. Лица, собственици на няколко обекта, могат да получат финансиране на проектирането за всеки обект, отговарящ на изискванията на Програмата. За един обект може да се получи финансиране само еднократно.

Не могат да кандидатстват:

-          ЮЛ на бюджетна или държавна издръжка;

-          ЮЛ, регистрирани по закона за вероизповеданията,

-          както и лица, които имат наложена възбрана върху съответния имот

-          не могат да кандидатстват и лица, които не са изпълнили коректно условията по сключен договор при предходно финансиране по Програмата

-          ЮЛ и ФЛ, които са получили финансиране с бюджетни средства или средства по европейски програми за дейностите, за които се кандидатства по настоящата Програма.

-          ЮЛ, обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Допустими разходи по Програмата са всички разходи, свързани с прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи, разходи за отпечатване на скици.

Програмата не финансира бъдещи разходи, извън така описаните, свързани със строително-ремонтни дейности, консервационно-реставрационни дейности, закупуване на материали, последващо проектиране, свързано с обекта и други подобни.

Подадените документи се приемат в срок от 60 календарни дни – до 04.07.2022г. в Управлението на ОИ“Старинен Пловдив“ – гр.Пловдив ул.“Константин Стоилов“№50 всеки работен ден от 9,00ч.-17,30ч. Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране ФЛ или ЮЛ. Наборът от необходимите за кандидатстване по Програмата документи са под формата на приложение към програмата, която е публикувана на сайта на ОИ “Старинен Пловдив“.

Оценка и класиране на подадените документи се извършва от експертна комисия, съставена от служители на Института. Комисията е 7-членна и в състава ѝ се включват: реставратори и архитекти, регистрирани по чл.165 от ЗКН, юристи, финансисти и др. специалисти по преценка на управляващия орган на Програмата. Могат да бъдат привличани и външни специалисти в областта на опазването на културното наследство.

Комисията разглежда постъпилите предложения в два етапа: по допустимост и оценка на предложението, като допуснатите предложения се оценяват по методика, представляваща част от Програмата. В критериите за оценка на постъпилите предложения са заложени степен и застрашеност на обекта, съобразно изискванията на чл.49 ЗКН.

Приоритетно се финансират (съобразно заложените правила на Програмата), разходи за обекти, за които съществува реална опасност от сериозно нарушаване на тяхната цялост, както и съобразно съответната категория на обекта по чл.50 ЗКН. Важно е предвижданите по проекта консервационно- реставрационни дейности да бъдат в съответствие с общия облик на АИР „Старинен Пловдив“ , както и опазване на образната автентичност на резервата. Приоритетно се финансират проекти за обекти, при които за консервационно-реставрационните дейности е необходимо използването на автентични за резервата технологии.

Комисията се произнася с решение с срок от 20 работни дни след крайния срок на подаване на документите. Решенията се утвърждават от директора на ОИ “Старинен Пловдив“ и се оповестяват публично на сайта на Института www.oldplovdiv.bg. С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране. Получателят на финансиране отговаря за цялостната подготовка и последващото изготвяне и съгласуване на проекта, съобразно клаузите на сключения договор – образец, представляващ Приложение №5 по Програмата.

Дейностите по изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи и внасянето на проекта за съгласуване в МК, следва да бъдат изпълнени в срок не по-късно от 1 година от сключването на договора с финансиращата страна - ОИ “Старинен Пловдив“.

 

Откриването на изложбата е тази вечер от 18 часа в Дом на културата "Борис Христов" 

Заместник-кметът по култура Пламен Панов се срещна с посланика на Палестина

Извънредният и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България и доайен на Дипломатическия корпус у нас - Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух е на официално посещение днес в Пловдив. Визитата е по повод откриването на пътуващата фотоизложба "Палестина - Светата Земя", която представя културно-историческото наследство и традиции от библейските земи.

Фотоекспозицията представя древните градове и духовни светилища на Палестина, културно-историческото наследство и традиции, съхранили до днес красотата и мистиката, вписани във вековните легенди за библейските земи.

Скални манастири, римски форуми, религиозни светини и природни феномени ще привлекат вниманието на посетителите с невероятната си история, цветове и форми. Представянето на изложбата в Пловдив се организира от Посолството на Държавата Палестина в Република България и се осъществява с любезното домакинство на община Пловдив.

Официалното откриване и днес в 18 часа в Дом на културата "Борис Христов" гр. Пловдив, фоайе ет.2.

Първата среща на Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух бе със заместник-кмета по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и в Дома на културата, където е експонирана изложбата. По време на визитата си, посланикът на Палестина бе придружаван от съпругата си и двама дипломати от посолството в София. Негово превъзходителство и заместник-кметът разговаряха за богатото културно наследство на двете държави и опита в съхраняването и експонирането на артефактите и недвижимите и движими културни ценности. На финала на срещата, домакинът и гостите си размениха подаръци и си направиха снимка за спомен.

Програмата на Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух за деня включва още срещи с Областния управител на област Пловдив - Йордан Иванов, районния мюфтия на Пловдив - Танер Вели и с Негово високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Доайенът на дипломатическия корпус у нас, Д-р Ахмед Ал Мадбух е роден през 1966 г. в гр. Бейрут, Ливан. Придобива бакалавърска степен по политически науки в Ливанския университет, става магистър по обща медицина в Медицинския университет в Ростов на Дон – Русия, защитава докторат по специалността „Урология“ в Московския държавен медико-стоматологичен университет. Завършва и дипломатически курс в Московската дипломатическа академия. Преди да влезе в дипломацията, той е завеждащ урологичното направление на Медицинския център „Артмед“ в Москва. Член е на  Европейската асоциация по урология и нефрология, Световната асоциация по стерилитет и импотентност и Руската асоциация по урология, нефрология и импотентност.

Д-р Ахмед Ал Мадбух е акредитиран като извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България на 21 януари 2009 г. Доайен е на дипломатическия корпус у нас от 2014 г. По време на визитите си в страната, традиционно той посещава и духовните водачи на различните религии по места.

Изложбата тази вечер ще бъде открита лично от посланика и може да бъде разгледана до 9 май, понеделник.

 

 

Празничната майска неделя в Капана се оказа малко по-различна за обичайните посетители и туристите в града. Малко след обяд във външното пространство на крафт бирен бар Котка и Мишка започнаха приготовленията по подреждане и експозиция на пролетния фото базар в Града под тепетата.

Десетки минувачи и разхождащи се в пъстрия квартал на индустриите успяха да се насладят на творчеството на талантливи български автори и да си закупят техни фотографии, отпечатани на хартия. Майсторите зад обектива също бяха на място, за да разкрият повече от историите, които се крият във всеки кадър.

Специално място бе отделено и за продажба на аналогова фото техника – камери, обективи, фото-увеличители и др., а любителите на красивите кадри и фото истории прииждаха и доста след смрачаване.

Наближава крайният срок за участие за Фото салон Пловдив 2022- 22 май. Международният форум се провежда под патронажа на FIAP, HPS и НСФА „Янка Кюркчиева“ и е с подкрепата на община Пловдив - част от Културния календар на града под тепетата.
Организаторите канят всички професионалисти и любители на най-младото 8-мо изкуство – фотографията, да споделят най-въздействащите си кадри в поредното издание.

Наградите са в 6 раздела- отворен ЧЕРНО-БЯЛ, Отворен ЦВЕТЕН, ПРИРОДА, ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ, ПОРТРЕТ и ТЯЛО, ГРАДСКИ ЖИВОТ. Петчленно жури от 3 държави ще оценява творбите на майсторите на обективите. Предвидена е една голяма награда и 150 малки.
Нововъведеното през 2021 г. безплатно участие за младежи на възраст от 16 до 21 г. (в 2 раздела по личен избор) продължава и през 2022.

Всеки участник ще получи два албума - печатен и DVD. Миналогодишният печатен албум е с рейтинг от 5 звезди на FIAP.

Пълен регламент, календар, такси и видове плащане, жури, награди и формуляри за онлайн участие на:
www.photosalon-plovdiv.com

 

Археолози проучват обект в западните склонове на Небет тепе под известната възрожденска двойна сграда-близнак на Месробович

Необичайно погребение на хора и животни откриха екип археолози при проучването на нов обект по западните склонове над Небет тепе, в непосредствена близост до булевард “Цар Борис III Обединител” зад спирката северно от Тунела. Два обезглавени коня, едно по-малко животно, възрастен човек и дете – останки от тези тела откриха проучвателите на обекта в границите на т.нар. “Къща-близнак на Месробович”, която от 30 години стои като недовършен бетонен строеж.

Нямаме точен паралел на това погребение, не изглежда като някакъв катаклизъм и е трудно да интерпретираме точно какво е това, коментира ръководителят на обекта Елена Божинова. Намерени са в пласт, който отговаря на 13-14 век, но за съжаление не е имало монети, които да дадат по-точна датировка, добави тя. По това време градът ни се сменя от византийски в български ръце, но този тип погребения не е типичен за християните. Възможно е да е свързано с куманите, но тепърва ще трябва да се правят повече хипотези.Освен сградите са открити още няколко погребения, сред които едно на дете с обеци. Подобни погребения на хора с накити бяха проучени в съседния обект на юг в съседния обект на юг през 2015 година. Каква е точно връзката, доколко има разделение на различни погребани тук ще стане ясно при продължаване на проучването в обекта. Мястото е много интересно, добавят археолозите, защото е близо до града, но е извън крепостните стени. Надеждата им е да успеят да проучат добре и по-ранни периоди, като елинистическата и бронзовата епоха.Открити са основите от няколко сгради, подземните им части, проучвателите не са попаднали на улици, разказа и Камен Станев. Основната постройка, която се вижда в момента над земята е построена през 1980-те години, като повтаря размера и позицията на по-старата сграда на Месробович от Възраждането. Преди нейното построяване в средата на XIX век е имало друга сграда от Османския период, която е засечена в последните седмици от археолозите, но отново – само в основите ѝ.

Галерия със снимки от разкопките може да разгледате ТУК.

 

 

Тази седмица в Пловдив ще се насладим на най-гледаните детски филми за тази година и ще посетим неделен фото базар

 

 

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

 

29 април

 

ВРЕМЕНА И СЕЗОНИ - балетна гала

 

Танцова вечер по музика на Минкус, Григ, Сен-Санс, Прокофиев и др.

 

Тюл и палци, класически и модерни пачки, ритъм и цветове, класика и неокласика, поднесени с намигване от Международната балетна трупа на Опера Пловдив.

 

Хореографи - Боряна Сечанова, Мариана Крънчева, Амедео Джунта
Балет на Опера Пловдив

 

Градски дом на културата "Борис Христов"

 

19:00 часа. 

 

Resident Night: Lynn

 

Този петък за музиката в бара ще се грижи Selector Lynn

 

Бар Пощата - The Post

 

21:00 – 03:00 часа. 

 

Street Music with ROSS GOOD & DJ MAKER at BALLY CLUB

 

ROSS GOOD & DJ MAKER - запознати с историята на електронната музика и всички знакови тракове в този стил. Познати още със своя безкомпромисен подход в селекцията си и винаги подготвени да взривият емоциите на всички гости. Така че не пропускайте шанса да се забавляваме заедно и пълноценно.
Bally Club

 

20:00 часа.

 

30 април

 

Socialist Architecture Tour

 

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

 

След това се отправяме към паметника Альоша на връх Бунарджик тепе, откъдето ще се насладим на прекрасна гледка.

 

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

 

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

 

11:00 часа. 

 

Детски филмов фестивал - Пловдив 2022

 

За поредна година безплатните прожекции ще радват най-малките.

 

Най-гледаните филми от последната година ще могат да видят децата на Пловдив напълно безплатно в „LUCKY – Дом на киното“ всяка събота и неделя от 30 април до 22 май 2022 година. В програмата са включени специално селектирани анимационни 3D и 2D детски филми, дублирани на български език. В четирите поредни уикенда на Детския филмов фестивал ще се състоят общо 16 прожекции, всяка събота и неделя от 11:00 и 13:00 часа.

 

Пълната програма и информация за билети вижте във Facebook събитието на фестивала: https://www.facebook.com/events/376375784414738/376375824414734/

 

Lucky Дом на киното, ул. Гладстон 1

 

30.04

 

Представление за деца – „Красавицата и звярът“

 

Всички познаваме историята за „Красавицата и Звярът“.

 

Ние ще ви разкажем една малко по-различна история, вдъхновена от приказката „Хубавка и Чудовището“, по която е заснета добре познатата анимация. Ще ви запознаем с красивата Луиз, преследваща своите мечти и с непобедимия ловец Силвестър. Ще ви срещнем с чармантните мадам Фурние и мосю Пати и със страшния звяр Велиал, копнеещ да бъде обичан. Нашата история за „Красавицата и Звярът“ е приказка за откриването на истинската красота. Всеки един носи в себе си както човека, така и чудовището, но също така притежава и правото на избор как да живее - като звяр или като човек.

 

Градски дом на културата "Борис Христов"

 

11:00 часа. 

 

Писмото - спектакъл на световноизвестния мим Паоло Нани

 

Световноизвестният мим Паоло Нани идва за първи път в България този март. Италианският артист ще представи своя спектакъл „Писмото“ в Пловдив, театър “Хенд”.

 

Паоло Нани е актьор, режисьор, мим, клоун и ментор, познат в над 40 държави. Пред българската публика той ще представи постановката „Писмото“, която се радва на широк интерес от 1992 година насам.

 

Сюжетът на спектакъла е изключително опростен, но крайно забавен. Нани разказва една история по 15 различни начина – като пиян, в стил нямо кино, без ръце, на обратно, вулгарно… И всичко това, без да каже една дума. Резултатът е абсурдно смешен.

 

Публиката бързо става пряк участник в историята и нейните различни варианти, тъй като актьорът я въвлича в спектакъла чрез игри и изненади.

 

Постановката е носител на престижните награди European Comedy Award и Audience Award Festival Santo André.

 

Коментарите на световни медии за „Писмото“ също са недвусмислени:

 

„Съчетание на майсторство, театрална мъдрост, техника и изобретателност.“
La Repubblica

 

„Носи всички отличителни белези на култово шоу. Без съмнение.“
The Irish Times

 

„Стомахът те боли след 80 минути непрестанен смях.“

 

Театър „Хенд”, бул. „Руски” 18

 

19:30 часа. 

 

Концерт на Орлин Павлов

 

Plovdiv Event Center представя любимеца на дамите, певеца с прекрасен глас, очарователния Орлин Павлов! Защото обичаме хубавата музика!

 

Plovdiv Event Center

 

20:00 часа.

 

Всички подбрани събития от единствения дигитален гид за града под тепета вижте в Lost in Plovdiv.

 

https://lostinplovdiv.com/bg/articles/kakvo-da-pravim-v-plovdiv-128   

 

 

 

На следващото, последно заседание на комисиите в 12-те категории и за Специалната награда за цялостен принос, журито ще реши кои са победителите

 

Всяка година в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Кметът на Пловдив връчва престижното отличие „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година.

 

Общо 54 са предложенията, които бяха внесени за удостояване с „Награда Пловдив“ за събития и културни факти, реализирани през предходната 2021 година в общо 12-те категории. Отново бе отчетен голям интерес и към новата категория за удостояване със Специалната награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата. Там предложенията бяха 12.

 

На своето първо заседание, отделните комисии, съставени от специалисти в сферата на културата – изявени пловдивски творци, писатели, издатели, преводачи, художници, музиканти и т.н., имаха задача да гласуват и определят номинациите -  не повече от 3 в отделните категории.

 

На следващото второ заседание на 16 и 17 май, те ще трябва да решат кой печели наградата във всяка категория. Статутът допуска и възможността да не се връчи награда, ако журито прецени. Припомняме, че наградата е 2000 лева, диплом, статуетка, а за „Специална награда за цялостен принос – 10 000 лева, диплом и статуетка.

 

Заместник-кметът Пламен Панов и екипът на отдел „Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив пожелават от сърце успех на номинираните!

 

Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на тържествената церемония за връчване на Награда „ПЛОВДИВ“, която ще се състои на 18 май 2021 г., сряда, от 19.30 часа в Държавен куклен театър – Пловдив, домакин на събитието, който тази година чества 75- годишен юбилей.

 

Важно! Всички, които желаят, могат да се включат в нашата благотворителна кауза и да донесат детска книжка по свой избор, която да оставят в библиотеката във фоайето на Кукления театър. Събраните книги ще бъдат дарени на Детска клиника към УМБАЛ „Свети Георги“.

 

Събитието ще се предава директно по БНТ. На откритото пространство до Римския стадион ще бъде разположен видео екран, на който също може да се проследи церемонията на живо.

 

ЕТО И КОИ СА НОМИНИРАНИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ „ПЛОВДИВ“ за изминалата 2021 година:

 

 

 

РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА И ХУМАНИТАРИСТИКА”

 

Владислав Христов – за „Мопсът на Вазов“, сборник с кратки разкази и миниатюри

 

Красимир Димовски - за „Момичето, което предсказваше миналото.  13 невръстни разказа“,  сборник с разкази

 

РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД“ 

 

Васил Самоковлиев - За художествен превод от чешки език на новелата „Сватби в къщата“ от Бохумил Храбал – първата книга от автобиографичната трилогия на Храбал

 

Здравка Петрова -  За художествен превод от руски език на книгата „Записки на блокадния човек“ от Лидия Гинзбург

 

РАЗДЕЛ „ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА“

 

Антон  Баев -   За “Начо On My Mind“ - документални записки от интервюта с една от най-забележителните фигури в българската култура Атанас Кръстев – Начо Културата

 

РАЗДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА“

 

 „Арконт Дизайн“ ООД, като част от ДЗЗД „Форум Дизайн“ - ръководител колектив  арх. Радка Стефанова- За комплекс от два обекта, функциониращи в сферата на образованието:

 

основен ремонт и реконструкция на Детска градина „Перуника“  и основен ремонт и реконструкция на СУ „Любен Каравелов“ – сграда 2

 

РАЗДЕЛ „МУЗИКА“ 

 

Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ – Дивизи ЕООД -                За „Приказки в оркестъра“ – заключителен концерт на проекта „Деца в оркестъра“

 

Държавна опера – Пловдив - За рок операта „Исус Христос Суперзвезда“ от Андрю Лойд  Уебър и Тим Райс  с режисьор Веселка Кунчева и диригент Константин Добройков

 

Ивайло Михайлов, тенор - За високи художествени постижения при реализирането и изпълнението на цикъла „Опера бутик – Песните на Пучини”.

 

РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“

 

Мюзикхолен театър – Пловдив -За танцово-театрален мултимедиен шоу спектакъл „Прераждане“, Хореография, сценарий и мултимедия-  Николай Серафимов, режисьор - Васил Караманлиев

 

Държавна опера – Пловдив - За балетния спектакъл "Лукчо" от Карен Хачатурян по книгата на Джани Родари, с хореограф Ангелина Гаврилова

 

РАЗДЕЛ „ТЕАТЪР“

 

Постановъчния екип и актьорския състав на спектакъла „Коприна“ -  Драматичен театър „Н.О. Масалитинов“– Пловдив -За спектакъла „Коприна“, по романа на Алесандро Барико, драматизация на Александър Секулов, по повод 140-годишнината от създаването на театъра. Режисьор Диана Добрева.

 

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

 

Севдалина Кочевска и Петър Кочевски-За съвместна изложба „Без герои“ в изложбена зала „2019“

 

Силвия Митовска и Петър Белев-За съвместна изложба „Persona“ в изложбена зала „2019“

 

Ангел Гешев - За изложба „Срещи“ в арт ателие „Веселин Русев“

 

РАЗДЕЛ „АУДИОВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ФОТОГРАФИЯ И ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО“

 

Георги Вачев - За фотографска изложба „Музи“ в постоянната експозиция  „Мексиканско изкуство“ на ГХГ, част от програмата на фестивала „Международни фотографски срещи“

 

Александър Карамфилов - За поредицата „Мемоарите на един артист“ – публицистичен проект, насочен към артистите от Драматичен театър - Пловдив

 

РАЗДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПАМЕТТА“

 

Камара на архитектите в България – Регионална колегия Пловдив, Съвет с председател арх. Чавдар Танев и членове арх. Галя Кръстева, арх. Георги Шопов, арх. Димитър Балджиев, арх. Ива Стоянова, арх. Пламен Делижов и арх. Юлия Георгиева- За проведена дискусия: „Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила – минало, настояще, бъдеще“ в рамките на „Архитектурен Форум Пловдив 2021“

 

БНТ Пловдив - За документалната поредица „Открий  Пловдив“ – десет кратки филма, посветени на историческите, архитектурни и културни забележителности на Пловдив

 

РАЗДЕЛ „ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ДЕЦА“

 

Постановъчният екип и актьорския състав на спектакъла „Бомбето“ - Държавен куклен театър – Пловдив - За „Бомбето“ по Йордан Радичков – семеен спектакъл за деца 12+ години и техните родители

 

Невена Кючукова, художествен ръководител, композитор - За концерт-спектакъл „Пеещите котенца и приятели“ по повод Деня на детето в Летен театър на Бунарджика

 

РАЗДЕЛ „СЪВРЕМЕННИ МУЛТИЖАНРОВИ ИЗКУСТВА“

 

Държавна опера – Пловдив - За мултимедийният музикално-танцов спектакъл „Кармина Бурана“ от Карл Орф на върха на хълм Бунарджика, част от OPERA OPEN 2021

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив -Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy 2021, полифонично изграден мултижанров продукт на възпитаници и преподаватели от АМТИИ

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

 

Леонард Капон, режисьор - За изключителен принос в развитието на изкуството, културата, кукления театър за деца и възрастни и над 170 реализирани постановки в страната и чужбина.

 

Кръстю Кръстев – директор и главен художествен ръководител на Драматичен театър – Пловдив от 2010 г. -  За изключително високи творчески постижения в областта на културния и театрален мениджмънт,  поддържане на високо художествено и професионално ниво на театралната продукция, поддържане на най-високи професионални стандарти в театралното изкуство, довели до спечелени близо 50 награди „Икар”, „Аскеер”, „Пловдив” и други.

 

Страница 7 от 2040

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…