Print this page

Неизбежно актуалната в момента тема за образованието в България всъщност според нас е нещо, което си струва да се проследи десетилетия назад. Мненията са толкова, колкото са и разсъждаващите по въпроса, а както знаем, у нас всеки е специалист. Точките на конфликт са много и освен да са чисто педагогически, също обхващат сферата на историята, литературата, политиката и пр:

-До каква степен е цел на образованието да създава усещане за национална принадлежност?

-Адекватна ли е учебната система спрямо изискванията на модерния свят към младите хора в 21ви век?

-Как да противодействаме на политическото изкривяване на фактите в учебниците и учебните планове?

-Как системата за оценяване влияе върху мотивацията на младите да учат?

-До каква степен държавната политика за субсидиране на образованието се отразява на неговото качество?

Разбира се, това не изчерпва темата, но смятаме, че дава добро начало за размисъл. Нарочно не издаваме още своите мнения. Ще чакаме отговорите ви на тези въпроси в понеделник в 19:00 на Пост-Културната Сцена. Входът, разбира се, е свободен за всички.

До скоро!

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…