Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития в Община Пловдив“ за последваща 2024г.

Приемането на документи започва на 1 август 2023г. Крайният срок е  до 17.00 часа на 31 август 2023 г.

Това е най-важната и интересна част от Културния календар на образованието в Пловдив, включващ организирането и провеждането на фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития във вашите видове изкуства, социализация на културно-историческото наследство, неформално в сферата на културата, подчертаване на иновативни практики и експериментални форми и много др., които се реализират на територията на Община Пловдив.

Кандидатствайки на проектен принцип сега, точно тези събития създават разнообразието и богатството на културния живот на Пловдив през следващата година, когато започне изпълнението на одобрените проекти.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализацията на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с корреспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“. Завежда се в регистъра и се разглежда от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в Наредбата.

Кой може да кандидатства? 

- юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите;

- юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;

- самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

Не може да кандидатства за финансиране на лица, които:

- са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

- се намират в ликвидация;

- имат непогасени изискуеми публични задължения към държавата или към Община Пловдив;

- не са изпълнили коректно проект, посочено от Община Пловдив финансиране по Наредба за предходните три години.

Какви предложения за проекти не се финансират?

- Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

- Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;

- Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

- Предложения за финансиране на организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

Необходими документи за участие в конкурса

Предложенията следва да съдържат:

-        Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;

-        Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;

-        Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.

-        Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

-        Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подробна информация – за чуждестранни лица.

При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.

По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

Подадените документи не подлежат на връщане.

Място и срок за подаване на документи

1.      Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1,  в срок от 1 август до 17.00 ч. на 31 август 2023 г.

2.      Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1 от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“.

3.      Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.

4.      Документи се подават и по електронен път на адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице в срок до 17.00 ч. на 31 август 2023 г.

Подадените документи не подлежат на връщане.

 Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“   http://www.plovdiv.bg/item/culture/

141 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…