В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, по идея на Кмета Здравко Димитров община Пловдив обявява покана за участие в Резидентна програма за артисти, част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 г. Изданието е пилотно и се осъществява за първи път.

Целта на поканата е да реализира иновативни идеи в съвременните тенденции на визуалните и дигиталните изкуства с фокус ключови обекти от богатото недвижимо културно наследство на Пловдив; Да активира и обживи възприятието за културната идентичност на Пловдив чрез създаване на знаково произведение в областта на съвременните визуални изкуства;  Да излъчи художествен продукт, съвместим с имиджа на града като място за култура и туризъм; Да предостави възможност за обмен на артисти, партньори и ноу-хау.

Община Пловдив осигурява условия за творчески престой и реализация на идеи, инспирирани от културно-историческото наследство на Пловдив, на трима изявени съвременни визуални артисти от страната и чужбина. По време на резидентната програма ще бъдат създадени условия за творчески обмен между гостуващите творци и местната артистична общност. 

Резидентната програма е с продължителност 30 дни, в рамките на които Община Пловдив осигурява на участниците: настаняване в близост до историческия център на Пловдив и  изплаща възнаграждение в размер на 4000 лв., включващо всички разходи по пътуването, престоя, творчески хонорар и осигуровки за сметка на Възложителя.  Нощувките се заплащат от Община Пловдив като периодът на престоя се уточнява при сключване на договор за възлагане  - 10 дни през месеците юли – август за опознаване на града и 20 дни през месеците септември – октомври за реализация на проекта.

За реализация на всяка творческа концепция ще бъде осигурен бюджет в размер на 5000 лв. Сумата е крайна и включва всички разходи. В случай, че участникът не притежава регистрация като юридическо лице се предлага граждански договор и всички дължими осигуровки са в рамките на предвидения бюджет.

Община Пловдив чрез своите партньори (регионални културни институти, НПО в сферата на културата и визуалните изкуства, печатни и електронни медии) осигурява представяне на участниците и проектите и организира срещи и презентации пред заинтересовани групи и общности.  

Не се влиза в договорни отношения с артисти, които не са изпълнили коректно проекти, финансирани от Община Пловдив и  ОФ „Пловдив 2019“.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Артистите се ангажират да създадат свои концепции, свързани с реинтерпретацията и трансформацията на ключови градски топоси на територията на Община Пловдив - „Старинен Пловдив“, археологическите обекти в града, тепетата, парк „Отдих и култура“  и други. Същите да са в синхрон с целите на настоящата покана;

След първоначалния си престой в едномесечен срок  резидентите изработват проект, нагледна документация на електронен носител и бюджет. След одобрение на проекта се изплащат 90% от средствата за реализацията му;

Проектите следва да са  съобразени със спецификите, статута, историята и съвременните функции на емблематичните градските пространства, към които е насочена поканата и да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност и безконфликтност по отношение на публичната среда и градския ландшафт;

Намесите в градска среда са временни (до 3 месеца) и задължително се записват на електронен носител, като правата за използването на записа с рекламна цел на дестинацията Пловдив са за Община Пловдив, а правата върху произведението на изкуството са на автора, съгласно ЗАПСП.

Реализацията на идеите следва да бъде съобразена с българското законодателство и разпоредбите, действащи на територията  на Община Пловдив.

Изборът на участници в резидентната програма се извършва от 5-членна работна група в състава, на която влизат заместник-кмета и началника на специализирания общински отдел с ресор „Култура“ и трима външни специалисти, доказани в областта на съвременните изкуства и технологии.

Изборът се основава на репутацията и международния опит на артиста, значимост на реализирани  художествени проекти, сходни с целите на поканата, иновативност в работата на участника и устойчивост в професионалното му развитие.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…