Капана.БГ

Капана.БГ

Сряда, 04 Май 2022 09:26

Легенди за Пловдив

Синът на красивата девойка Родопа се заселил в низината, обградена от седем хълма, и там въздигнал град Евмолпия

Легендата представлява литературно произведение, което разказва минали събития, често преувеличени и украсени с чудати измислици. Обикновено се предава от уста на уста и постоянно се докурасява, за да бъде още по-интересна.

Такова е и преданието за възникването на Пловдив. Може би няма общо с действителността и заселването се е случило по съвсем естествен път поради движението на хората в търсене на по-плодородни територии. Но приказните елементи обвиват около него някаква мистика и тайнственост, които правят най-стария жив град в Европа още по-привлекателен за туристите и живущите в него.

Смятало се, че преди хиляди години Тракийската низина била много по-голяма и обширна от територията, която ѝ приписваме днес. В планината, на юг от равното поле, живеела красива девойка на име Родопа, която често стояла на брега на реката заедно с великана Хемус, който я боготворял. Един ден по водите доплувал морският бог Посейдон и още щом зърнал хубавицата, веднага се влюбил в нея.

За последващото развитие на събитията, типично за легендите имаме и две различни версии.

В едната Родопа и Хемус имали син Евмолпиас, който Посейдон, след като се наситил на красавицата – отвлякъл. Исполинът Хемус се опитал да го спре и хвърлил няколко огромни камъка, за да препречи пътя му. Посейдон се ядосъл и превърнал Хемус в планина, а камъните останали да стърчат като грамади сред полето на южния бряг на река Марица. Когато Евмолпиас пораснал, се върнал да търси майка си, но намерил само красива планина с нейното име. Той се заселил на хълмовете край реката и там въздигнал град Евмолпия, днешен Пловдив.

Другата гласи, че Посейдон предложил любовта си на Родопа и не след дълго им се родил син – Евмолп. Богът на морето обаче се отегчил и просто решил един ден да си тръгне, като взел наследника си със себе си. Тогава, за да бъде опора в скръбта на майката, на помощ се притекъл Хемус, който хвърлил срещу Посейдон огромна скала в яда си. Тя не достигнала целта, тъй като била разбита от тризъбеца на седем отделни парчета. Обезумял от гняв, богът решил да накаже и двамата като ги превърне в планини. След години малкият Евмолп се върнал, за да търси майка си, но вместо това заварил огромна равнина, обградена от планини, а в низината се издигали цели седем грамадни хълма. Тук той се заселил заедно с потомците си, а селището, което не е преставало да съществува оттогава било наречено Евмолпия.

Източник: Lost in Plovdiv

Снимка на корицата: Здравко Б. Спасов

 

 

 

Събитието е част от цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

 

 

Асистент д-р Димитър Събев от Института за икономически изследвания при БАН ще изнесе днес от 16:00 часа в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ публична лекция на тема: „Потребление без растеж или растеж без потребление: трусове в епохата на пост-растежа“. Организатор на събитието е Центърът за високи постижения „Жан Моне“ към висшето училище, а формата на провеждане е хибридна - пряко участие и дистанционно включване.

 

 

Публичната лекция ще се проведе в зала „Компас“ в Ректората на висшето училище и ще бъде достъпна и чрез онлайн връзка на адрес: https://us02web.zoom.us/j/89172321253?pwd=bTBOOWoxRHZCaTBpNFVVNTEydytKUT09. След презентацията на лектора ще бъдат отделени 30 минути за дискусия, съобщиха организаторите.

 

 

С цикъла публични лекции: „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“, екипът на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ цели да подпомогне учените и студентите в ПУ и останалите висши училища в града във връзка с предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворени както за членовете на академичната общност от ПУ, така и за преподаватели и студенти от останалите пловдивски университети.

 

 

Центърът и неговите сътрудници имат акумулиран опит в областта на социология на иновациите и икономика на техническата промяна, включително по управление на приложните изследвания, трансфер на технологии, академично предприемачество и създаване на университетски спин-офф фирми, както и патентната защита на научните резултати. Част от този опит е натрупан и в рамките на двата проекта „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин“, финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“, конкурс „Инкубатор за наука и предприемачество“ и „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

 

 

Лекциите целят да изяснят основите на взаимоотношенията между университетите и фирмите от индустрията и останалите сфери на икономиката и обществото, основните психологически, организационно-културни и финансови проблеми в този процес, както и необходимите стъпки за създаване на подходяща институционална, правна и организационна атмосфера в университета, стимулираща академичното предприемачество и трансфера на технологии на институционално ниво.

 

 

Ключова предпоставка за изграждане на ефективна и устойчива предприемаческа среда е научно-приложната дейност и трансферът на технологии да бъдат положени в стратегически контекст и климат на мотивиране, овластяване и гласуване на доверие на непосредствените изпълнители – от студентите и докторантите до професорите. Успешното реализиране на мисията на изследователския университет – измервано с броя патенти, стартиращи фирми, публикации в реферирани списания и други показатели, предполага създаване на условия, улесняващи инициативата и самоорганизацията „отдолу“ в съчетание с висококачествени финансови, счетоводни, патенти-юридически и други услуги. И всичко това трябва да бъде съпътствано от непрекъснати усилия за удържане и повишаване на качеството на фундаментално-научните изследвания.

 

ЗА ЛЕКТОРА

 

 

Димитър Събев е икономист и журналист, който изследва проблемите на економиката - пресечната точка между природа, пазар и култура. Автор е на книгите „Унизената Земя“ (2010), „Саламандър“ (2016) и „Маркетинг, потребление и икономически растеж“ (2021). Носител е на награди за разследваща журналистика и журналистическа етика. Доктор по икономика от УНСС с дисертация на тема: „Икономически (де)растеж“. В момента е назначен в Института за икономически изследвания при Българската академия на науките като асистент.

Междувременно днес от ПУ съобщиха, че няма да увеличават таксите за студенти през новата академична година

 

Историята на България също ни сблъсква с фигури, за които няма да прочетете в учебниците, но които са дали своя принос за развитието на страната. Те са се сражавали за свободата и независимостта на Отечеството, изграждали са го със своите качества и способности или са оставили за бъдещите поколения забележителни произведения на изкуството. Някои от тези личности са намерили реализация в чужбина и поради идеологически или конюнктурни причини през годините у нас имената им не са споменавани. Всички те попадат в графата „Достойни непознати“.  Това е заглавието на най-новата книга на сдружение „Българска история“. Автори са Мартин Чорбаджийски и ас. д-р Теодор Борисов, които базират своя труд на десетки изследвания и публикации.

 

Издателството аргументира нуждата от подобно издание по следния начин:

 

Историята често ни среща с личности, за които няма да прочетем в учебниците, но които са дали своя значим принос за развитието на страната. Те са се сражавали за свободата на Отечеството, изградили са модерна България със своя съзидателен труд, постигнали са научни успехи или пък са ни завещали безценни произведения на изкуството. Всички тези хора днес попадат в графата „забравени“.

 

Историите на Коста Евтимов Наполеона и Иван Вариклечков ще ни покажат колко е важно да защитаваш своя род и родина, Рашко Зайков и Георги Христович ще са любопитни за посветените на науката, Сребра Родопска, Стефан Ватев и Димитър Павлович могат да служат за пример на занимаващите се с медицина, а приключенията на Асен Траянов в дебрите на венецуелската джунгла ще вдъхновят пътешествениците.

 

От сдружение „Българска история“ допълват още, че страниците на книгата ще ни срещнат с българска актриса, която е сред звездите на европейското кино в началото на XX в., както и със скулптор, направил бляскава кариера във Вечния град.

 

Целта на настоящото издание е да повдигне завесата и да запознае читателите с личности, които могат да послужат за пример и в днешно време. Лекарите няма как да не се вдъхновят от Стефан Ватев или Димитър Павлович, любителите на приключенията ще се удивят от историите на Асен Траянов и Христо Бучекчиев, а занимаващите се с наука могат да се поучат от Рашко Зайков и Георги Христович. Историите на Коста Евтимов-Наполеона и Иван Вариклечков ще ни покажат колко е важно да защитаваш своя род и родина, докато Василий Доростолски и Червенски и митрополит Йосиф ще ни върнат във времената, когато авторитетът на църквата е бил безспорен. Няма как да не обърнем внимание на личности като Констанца Ляпчева и Димитър Кудоглу, за които благотворителността е много повече от един публичен акт. Радващата се на все по-голям интерес тема за жените в българската история също не е подмината, като редом до значимите за българското общество Неделя Петкова и Йорданка Филаретова са представени Ива Ваня и Люба Велич, чийто живот протича основно зад граница.

 

Дружество на писателите – Пловдив кани на четвърто четене от тазгодишното издание на проекта „Писателите и Пловдив“ на 3 май от 18 часа в залата на ул. Княз Александър I Батенберг 27.

 

Проектът се осъществява за шеста поредна година с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2022 година.

 

В четенето тази вечер ще участват 10 автори, членове на Дружеството – Асен Димитров, Ахавни Кеворкян, Галина Вълчева, Димитър Начев, Екатерина Костова, Мими Михайлова, Радка Топалова, Славка Зашева, Стойко Божков и Тильо Тилев.

Снимка:Fb/Екатерина Костова

 

 „Няма по-актуална песен в момента от “Ticking Bomb” на Aloe Blacc. Написана преди близо 10 години за конфликта в Конго, тя всъщност е песен за всяка една война.“ Това са думи на един от най-добрите гласове на световната хаус сцена – Peyton, който заедно с Fabrizio Parisi & The Editor отправят своето послание в електронен стил

Въпреки че песента е на английски, видеото има субтитри на руски и украински език, за да остави недвусмислено послание

Fabrizio Parisi & The Editor обединиха сили с един от най-добрите гласове на световната хаус сцена – американеца Peyton, за да отправят своето послание към света в това време на насилие и войни. Тримата създадоха въздействащ римейк на антивоенната песен “Ticking Bomb” на Aloe Blacc. Премиерата на видео сингъла бе днес в официалния YouTube канал на Fabrizio Parisi & The Editor.

„Музиката трябва да бъде много повече от музика. Тя има сила, която трябва да използва, за да отправя послания и нашето послание всъщност е едно голямо предупреждение, че стоим върху тиктакаща бомба, която всеки момент може да избухме и да взриви мира по целия свят“, казват Fabrizio Parisi и The Editor.

 

 

Версията на “Ticking Bomb” на Fabrizio Parisi & The Editor и Peyton е в електронен стил и е провокирана не само от войната в Украйна, която отеква в цял сват, а и от всички други над 20 войни, които се водят в различни точки на земното кълбо точно в този момент, днес. С “Ticking Bomb” тримата казват на висок глас „Спрете войните!“ и сочат с пръст опасното разделение в днешно време.

„Няма по-актуална песен в момента от “Ticking Bomb” на Aloe Blacc. Написана преди близо 10 години за конфликта в Конго, тя всъщност е песен за всяка една война, защото всички те си приличат. Всички те водят човек извън границите на човешкото и оставят след себе си трупове, разбити семейства и животи. Изтриват най-ценните и неоспорими човешки устои – правото на живот и човешки права“, допълва Peyton.

В моменти като този, които преобръщат историята, всеки човек с активна обществена позиция предприема действия в помощ на страдащите от несправедливостта. Начинът музикантите да направят това е чрез музика и Fabrizio Parisi, The Eidtor и Payton избраха “Ticking Bomb”. Тримата артисти са представители на три различни националности – американец, живееш във Великобритания, италианец с български корен и българин с бесарабско потекло, които, без значение политическата позиция на държавите, от които идват, заявяват категорично човешката си гледна точка чрез музика.

Правят го и през видеото, което придружава римейка на “Ticking Bomb”. То ясно показва последствията за човека от войната. Показва как може да живеем в мирно време и как във военно. И не случайно показва децата, символ на бъдещето на света, които ще го градят утре, а от нас днес зависи какви възрастни ще са те и в какво време ще израснат.

 

Въпреки че песента е на английски, видеото има субтитри на руски и украински език, за да остави недвусмислено послание, че артистите зад тази песен са ПРОТИВ всяка война, против всяка репресия и против отнемането и разбиването на всеки един човешки живот без значение националността.

Преводът на руски е направен от близка до артистите рускиня, която живее в България, а на украински – от нейната братовчедка украинка, която в момента все още е в Украйна.

 

Всеки работен ден в Управлението на Института специалисти ще бъдат на разположение на всяко лице, интересуващо се от условията на Програмата с цел разяснения

ОИ „Старинен Пловдив“ ще приема документи и ще се извършва консултации в изпълнение на приетата с решение на Об С – Пловдив, програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ от днес (3 май) до 4 юли 2022г.  По нея ще се финансират инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, честна собственост, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Общият размер на финансов ресурс за 2022г, гласуван от Общински съвет е 60 000лв., а  Управляващ орган е ОИ “Старинен Пловдив“. Всеки работен ден в Управлението на Института специалисти ще бъдат на разположение на всяко лице, интересуващо се от условията на Програмата с цел разяснения.

По програмата на конкурсен принцип се одобряват и финансират дейности, касаещи недвижими имоти, намиращи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на обекти и тяхното съгласуване от Министерство на културата, вкл. се финансират и разходи/ административни такси/ за съгласуване на проекта в съответствие със Закона за културното наследство.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно лице, собственик на недвижим имот, е 10 000лв.

Могат да кандидатстват български и чуждестранни юридически лица и физически лица, навършили пълнолетие, които са собственици на недвижим имот, попадащ в териториалните граници на АИР „Старинен Пловдив“. Право да кандидатстват имат и собственици, чиито имоти са в режим на съсобственост, включително с държавата и общината, както и сгради или имоти, намиращи се в режим на етажна собственост, в случай, че е постигнато пълно съгласие на всички собственици. Лица, собственици на няколко обекта, могат да получат финансиране на проектирането за всеки обект, отговарящ на изискванията на Програмата. За един обект може да се получи финансиране само еднократно.

Не могат да кандидатстват:

-          ЮЛ на бюджетна или държавна издръжка;

-          ЮЛ, регистрирани по закона за вероизповеданията,

-          както и лица, които имат наложена възбрана върху съответния имот

-          не могат да кандидатстват и лица, които не са изпълнили коректно условията по сключен договор при предходно финансиране по Програмата

-          ЮЛ и ФЛ, които са получили финансиране с бюджетни средства или средства по европейски програми за дейностите, за които се кандидатства по настоящата Програма.

-          ЮЛ, обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Допустими разходи по Програмата са всички разходи, свързани с прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи, разходи за отпечатване на скици.

Програмата не финансира бъдещи разходи, извън така описаните, свързани със строително-ремонтни дейности, консервационно-реставрационни дейности, закупуване на материали, последващо проектиране, свързано с обекта и други подобни.

Подадените документи се приемат в срок от 60 календарни дни – до 04.07.2022г. в Управлението на ОИ“Старинен Пловдив“ – гр.Пловдив ул.“Константин Стоилов“№50 всеки работен ден от 9,00ч.-17,30ч. Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране ФЛ или ЮЛ. Наборът от необходимите за кандидатстване по Програмата документи са под формата на приложение към програмата, която е публикувана на сайта на ОИ “Старинен Пловдив“.

Оценка и класиране на подадените документи се извършва от експертна комисия, съставена от служители на Института. Комисията е 7-членна и в състава ѝ се включват: реставратори и архитекти, регистрирани по чл.165 от ЗКН, юристи, финансисти и др. специалисти по преценка на управляващия орган на Програмата. Могат да бъдат привличани и външни специалисти в областта на опазването на културното наследство.

Комисията разглежда постъпилите предложения в два етапа: по допустимост и оценка на предложението, като допуснатите предложения се оценяват по методика, представляваща част от Програмата. В критериите за оценка на постъпилите предложения са заложени степен и застрашеност на обекта, съобразно изискванията на чл.49 ЗКН.

Приоритетно се финансират (съобразно заложените правила на Програмата), разходи за обекти, за които съществува реална опасност от сериозно нарушаване на тяхната цялост, както и съобразно съответната категория на обекта по чл.50 ЗКН. Важно е предвижданите по проекта консервационно- реставрационни дейности да бъдат в съответствие с общия облик на АИР „Старинен Пловдив“ , както и опазване на образната автентичност на резервата. Приоритетно се финансират проекти за обекти, при които за консервационно-реставрационните дейности е необходимо използването на автентични за резервата технологии.

Комисията се произнася с решение с срок от 20 работни дни след крайния срок на подаване на документите. Решенията се утвърждават от директора на ОИ “Старинен Пловдив“ и се оповестяват публично на сайта на Института www.oldplovdiv.bg. С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране. Получателят на финансиране отговаря за цялостната подготовка и последващото изготвяне и съгласуване на проекта, съобразно клаузите на сключения договор – образец, представляващ Приложение №5 по Програмата.

Дейностите по изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи и внасянето на проекта за съгласуване в МК, следва да бъдат изпълнени в срок не по-късно от 1 година от сключването на договора с финансиращата страна - ОИ “Старинен Пловдив“.

 

Откриването на изложбата е тази вечер от 18 часа в Дом на културата "Борис Христов" 

Заместник-кметът по култура Пламен Панов се срещна с посланика на Палестина

Извънредният и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България и доайен на Дипломатическия корпус у нас - Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух е на официално посещение днес в Пловдив. Визитата е по повод откриването на пътуващата фотоизложба "Палестина - Светата Земя", която представя културно-историческото наследство и традиции от библейските земи.

Фотоекспозицията представя древните градове и духовни светилища на Палестина, културно-историческото наследство и традиции, съхранили до днес красотата и мистиката, вписани във вековните легенди за библейските земи.

Скални манастири, римски форуми, религиозни светини и природни феномени ще привлекат вниманието на посетителите с невероятната си история, цветове и форми. Представянето на изложбата в Пловдив се организира от Посолството на Държавата Палестина в Република България и се осъществява с любезното домакинство на община Пловдив.

Официалното откриване и днес в 18 часа в Дом на културата "Борис Христов" гр. Пловдив, фоайе ет.2.

Първата среща на Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух бе със заместник-кмета по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и в Дома на културата, където е експонирана изложбата. По време на визитата си, посланикът на Палестина бе придружаван от съпругата си и двама дипломати от посолството в София. Негово превъзходителство и заместник-кметът разговаряха за богатото културно наследство на двете държави и опита в съхраняването и експонирането на артефактите и недвижимите и движими културни ценности. На финала на срещата, домакинът и гостите си размениха подаръци и си направиха снимка за спомен.

Програмата на Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух за деня включва още срещи с Областния управител на област Пловдив - Йордан Иванов, районния мюфтия на Пловдив - Танер Вели и с Негово високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Доайенът на дипломатическия корпус у нас, Д-р Ахмед Ал Мадбух е роден през 1966 г. в гр. Бейрут, Ливан. Придобива бакалавърска степен по политически науки в Ливанския университет, става магистър по обща медицина в Медицинския университет в Ростов на Дон – Русия, защитава докторат по специалността „Урология“ в Московския държавен медико-стоматологичен университет. Завършва и дипломатически курс в Московската дипломатическа академия. Преди да влезе в дипломацията, той е завеждащ урологичното направление на Медицинския център „Артмед“ в Москва. Член е на  Европейската асоциация по урология и нефрология, Световната асоциация по стерилитет и импотентност и Руската асоциация по урология, нефрология и импотентност.

Д-р Ахмед Ал Мадбух е акредитиран като извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България на 21 януари 2009 г. Доайен е на дипломатическия корпус у нас от 2014 г. По време на визитите си в страната, традиционно той посещава и духовните водачи на различните религии по места.

Изложбата тази вечер ще бъде открита лично от посланика и може да бъде разгледана до 9 май, понеделник.

 

Страница 3 от 2037

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…