На 18 септември 2023 г. от 18.00 часа в Цар Симеоновата градина в Пловдив се открива документалната изложба „Модерни времена/Творчеството на архитект Боян Чинков в Асеновград“.

Архитект Чинков е знаково име в историята на българската архитектура. Завършил през 1925 г. висшето техническо училище в Берлин, той започва частна архитектурна практика в Асеновград и през изключително продуктивния си творчески живот построява над 100 сгради в районите на Пловдив, Родопа планина и Тракия.

Изложбата представя в снимки и колажи част от неговите най-известни творби в Асеновград. Някои от тях загубени във времето, други щастливо запазени, даващи облика на града в наши дни.

Запознаването на пловдивската аудитория с това му творчество ще допринесе за утвърждаването на твореца като майстор архитектурния модернизъм, обединяващ арт деко, тенденциите на Баухаус и отиващия си сецесион с вложени новите световни идеи и тенденции в архитектурата и строителството.

Изложбата е ситуирана на външни модули до фонтан „Деметра“ и ще продължи до 1 октомври. Тя осъществена от Сдружение „Станимашка фотографчийница“ с помощта на Община Пловдив и е част от проект, финансиран от Национален фонд Култура по програма "Социално ангажирани изкуства 22".

5 comments

 • Comment Link Aluminium scrap streaming Aluminium scrap streaming Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Enhancing Sustainability and Economic Benefits

  Aluminum scrap recycling is an essential aspect of the metal recycling industry. With an increasing demand for aluminum in various industries, the importance of recycling aluminum scrap becomes even more significant. This article will explore the process of aluminum scrap recycling, its benefits, and the various factors that affect the aluminum scrap price. Aluminum scrap recycling involves collecting, sorting, processing, and remelting discarded aluminum products to produce new aluminum products. The collected scrap is first sorted based on its quality and composition. This sorting process ensures that only clean aluminum scrap is used for recycling, eliminating any impurities that might affect the quality of the recycled aluminum. One of the primary benefits of aluminum scrap recycling is the preservation of natural resources. Aluminum is derived from bauxite ore, and the extraction and refining of bauxite require considerable energy and resources. By recycling aluminum scrap, we can reduce the need for mining and processing new aluminum, conserving energy and reducing environmental impact. Another significant advantage of aluminum scrap recycling is the economic value it generates. Aluminum alloy scrap, for example, is highly sought after in the recycling industry due to its high recycling potential. Many industries, such as automotive, construction, and packaging, rely heavily on recycled aluminum scrap as a cost-effective alternative to virgin aluminum. Recycling aluminum scrap also creates employment opportunities within the recycling industry, further contributing to the economy. The price of aluminum scrap is influenced by several factors. Firstly, the market demand for aluminum plays a crucial role. When the demand for aluminum is high, the price of aluminum scrap tends to increase. Similarly, factors like global economic conditions, supply and demand dynamics, and changes in government policies and regulations can affect the price of aluminum scrap. The type and quality of aluminum scrap also impact its price. Clean aluminum scrap, free of any contaminants or alloying materials, commands a higher price in the market. The presence of alloying elements, such as copper or magnesium, can affect the value of aluminum scrap as well. In addition to the quality, the quantity of aluminum scrap also affects its price. Larger quantities of aluminum scrap are generally more valuable as they can be processed and remelted more efficiently. Therefore, recycling companies and scrap yards often offer competitive prices for bulk quantities of aluminum scrap. When selling aluminum scrap, it is advisable to consult multiple recycling centers or aluminum scrap yards to get the best price. Additionally, staying updated on the current market trends and prices can help maximize the returns on recycling aluminum scrap. In conclusion, aluminum scrap recycling is a crucial process that offers both environmental and economic benefits. By recycling aluminum scrap, we can conserve natural resources, reduce energy consumption, and contribute to the circular economy. Understanding the factors that influence aluminum scrap prices, such as market demand, type, quality, and quantity, can help individuals and businesses make informed decisions when it comes to aluminum scrap recycling

 • Comment Link Aluminium scrap repurposing technologies Aluminium scrap repurposing technologies Фев 05, 2024

  I'm Batman

 • Comment Link Aluminium recycling material testing Aluminium recycling material testing Фев 05, 2024

  Thank you for your site and your work

 • Comment Link Aluminium recycling center Aluminium recycling center Фев 05, 2024

  Een fijne dag!

 • Comment Link Aluminiummr Aluminiummr Ян 23, 2024

  Sup, homeslice?

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…