В галерия Възраждане ще се открие изложба живопис „ Мъгла над Сърпазар “ на Стефан Балтов. Изложбата ще започне на 26.04.2016 г. от 18:00ч и ще продължи до 16.05.2016 г. 

Авторът е невероятен майстор на техниата сфумато. По-скоро е нейн владетел. Сфуматото, по принцип, е тайнствено живописно явление, но при Балтов проявява и други качества. В неговите пейзажи, то създава мистерии, забулва излишното, оправдава тайните на пространството, прави го обитаемо за духовете и го населява с нечовешки живот. Мярка се единична фигура от някаква приказка и всичко става още по-странно. Тоновете са нежно приглушени, пространството е наелектризирано с поетична нега и времето е загубило своето влияние. Свенливата светлина на една единствена улична лампа е по-скоро жест за примирение с тъмното и плах опит за любовен баланс между светлина и мрак. 

Пейзажите са погълнали всичко конкретно, за да остане имагинертността на едно сладко и непостижимо в живота безвремие. 

Краси Алексиева, 2016 г.    

On 26th April 2016 at 6 pm an exhibition of paintings “ Fog over Sir Market ” by Stephan Baltov will be open at the Vazrazdane Gallery. The exhibition will be available until 16th May 2016.

The author is an amazing master of technique sfumato. Rather is its ruler. Sfumato, in general, it is a picturesque mysterious phenomenon, but Baltov exhibits and other properties. In his landscapes, it creates mysteries veils excess justifies the mysteries of space, making it habitable for spirits and inhabit a nonhuman life. Measure a single figure from fairy tale and it becomes even more bizarre. The tones are softly muted, space is electrified with poetic ecstasy and time has lost its influence. Shy light of a single street lamp is more of a gesture of reconciliation with the dark and stealthy attempt to love balance between light and darkness. The landscapes are swallowed everything specifically to stay imaginary in one sweet and unattainable in life timelessness.

Krasi Aleksieva, 2016

Стефан Балтов 

Роден на 11 .02 .1967 в Бургас, България

1990 завършил Институт по изобразително изкуство – Дупница, България

По- важни изложби и награди :

1991 - галерия " Kunstverein Friedrichstadt" - Берлин

1992 - самостоятелна изложба в " Kultur Festival " - Лунд, Швеция. 

1993 - 1997 – картини, изложени в годишният Есенен салон- Шипка 6.

1994 - галерия "Slavena" - Варна

От 1995 досега - участия в Международно Биенале - Габрово  (1997- награда за  млад автор)

1996 - галерия " Lenten" - Епсе, Холандия

1997 - галерия  "De twee pauwen" - Хага, Холандия

1993 - 1999 - галерии "CE" - Бирмингам, Атланта, Ню Орлеанс - САЩ

2004 - галерия “Ценител" - София, България

Май 2006 - национална изложба “ Живописатира” - награда на СБХ 

Декември 2007 – студио “ Wilke” – Кейптаун, Южна Африка

Член на СБХ, секция „Живопис”

Stefan Baltov 

Born on 11 .02 .1967 in Bourgas, Bulgaria 

1990 - graduated the Institute of Fine Arts - Dupnitsa, Bulgaria 

More important exhibitions and awards: 

1991 - Gallery "Kunstverein Friedrichstadt" - Berlin 

1992 - solo exhibition at "Kultur Festival" - Lund, Sweden. 

1993 - 1997 - paintings set out in the annual Autumn salon- Shipka 6. 

1994 - Gallery "Slavena" - Varna

 From 1995 until now - participations in the International Biennial – Gabrovo (1997 - award for an young artist) 

1996 - Gallery "Lenten" - Epse Netherlands 

1997 - Gallery "De twee pauwen" - The Hague, Netherlands 

1993 - 1999 - galleries "CE" - Birmingham, Atlanta, New Orleans - USA 

2004 - Gallery "Tzenitel" - Sofia, Bulgaria 

May 2006 - National Exhibition "Painting with humour" - Award from the UBA \

December 2007 - studio "Wilke" - Cape Town, South Africa 

Member of the UBA - section "Painting"

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…