Един от младите частни пловдивски вузове – Европейският колеж по икономика и управление организира в София амбициозна „кръгла маса”, посветена на качеството, системите за управление и връзките на висшето образование с реалния бизнес. С нея Колежът финализира близо двугодишната работа по проект „Системата за управление на Европейския колеж – високо качество и отговорност”, финансиран от Общностните фондове на ЕС в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Наред с представители на целевите групи - на студентите, на преподавателите и на администрацията на Колежа, в пленарните и в панелните дискусии на Кръглата маса се включиха и представители на обществеността – работодатели, висши училища, синдикални дейци, фирми и изследователски центрoве по въпросите на подготовката и управлението на човешките ресурси.
Някои от представителите на бизнеса отправиха остри критики към системата на висшето образование в България – за откъснатост от реалния живот и абстрактно обучение, въплатено след време в диплома без особено значение. Прозвуча и точно обратното мнение на големи пловдивски работодатели – че частният сектор дължи на висшите училища много повече свежи идеи относно подготовката на кадрите.
Съвсем различно бе изнесеното пред участниците в кръглата маса официално становище на г-н Томчо Томов – ръководител на екипа български експерти, готвещи новата, напълно интегрирана в ЕС, „Информационна система за оценка компетенциите на работната сила в България по браншове и региони” (ИСОК). Сериозен интерес предизвикаха най-вече разработките на екипа на г-н Томов в насока стандартизиране квалификациите, знанията и уменията и професионалните сертификати, необходими за упражняване на професия в мащаба на целия ЕС. Според защитаваната от Томчо Томов в хода на проекта позиция, избраният от Европейския колеж и няколко други български училища подход е правилният. При този подход, научните институти и специализираните фирми изготвят секторни компетентностни модели; длъжностни характеристики; длъжностни компетенции и поведенчески индикатори. На тази база, вече от активността на самите ВУЗ зависи усъвършенстване на механизмите за връзка с работодателите; актуализацията на учебните програми и планове и квалификационните характеристики и т.н.
    По резултатите от Кръглата маса ще бъде публикувана отделна брошура. В нея ще бъдат отразени и изучените от експертите на Колежа в хода на проекта най-нови тенденции в стандартизирането на изискванията на основни стейкхолдери на пазара на труда в ЕС към проектите на ВУЗ за повишаване качеството на подготовката на кадрите с висше образование.
     

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…