Кризисният фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 е управляван и финансиран от Фондация „Пловдив 2019“. При учредяването му фондът разполага със сумата от 100 хиляди лева. Първоначално, фондът бе със срок на действие до 30 ноември 2020 г, но на свое заседание УС на Фондацията взе решение, срокът да бъде удължен до 30 април 2021 година.

 

Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение.

 

 

Какво е важно да знаете?

 

ü  Право на подпомагане имат физически лица, чиято дейност е в сферата на културата и изкуството, автори и/или изпълнители на конкретни произведения и/или художествени факти, които имат траен характер и реален принос за културния живот.

 

ü  Мерките за финансово подпомагане на независими творци и артисти от град  Пловдив се осъществяват чрез предоставяне на еднократна индивидуална финансова помощ за покриване на разходи за: храна, електроенергия и вода на жилището, обитавано от артиста/твореца, лекарства;

 

ü  Предоставена финансова помощ не може да бъде използвана за плащане на публични задължения, за закупуване на материали за ремонт и ремонтни дейности, за закупуване на техника и дълготрайни материални активи, за пътувания, за такси за участия в събития, пътни такси, за придобиване на авторски произведения и на авторски права, чествания на юбилеи, бенефиси и др.;

 

ü  Мерките за финансово подпомагане се прилагат за независими творци и артисти от град Пловдив, които са реализирали: поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено и/или реализирано на територията на град Пловдив и/или на национално и международно ниво в сферата на визуалните, изпълнителските изкуства, литературата, занаятите; самостоятелна или участие в колективна изложба; издадена книга, публикуван авторски художествен превод, авторско художествено оформление на книга/книжно тяло; участие като автор и/или изпълнител в музикално, театрално, танцово или мултижанрово представление;

 

ü  Сумата за индивидуална финансова помощ е в размер на 1000 лв.

 

ü  Едно лице може да бъде подпомагано еднократно в рамките на една календарна година.

 

ü  Мерките могат да бъдат прилагани само за творци и артисти, които към момента на подаване на заявлението за финансово подпомагане: са пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ, които не получават пенсия за прослужено време и старост, не работят по трудови или други правоотношения, не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, нямат публични задължения.

 

 

 

Какви документи се подават от кандидата?

 

1. Попълнено заявление-декларация, по образец – Приложение 1 към настоящия правилник;

 

2. Мотивационно писмо от кандидата, което да описва реалните обстоятелства, представени в придружаващите документи, и неговата необходимост от подпомагане.

 

3. Творческа биография, изготвена от кандидата или от творческа организация, в която членува;

 

4. Актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие.

 

5. Удостоверение за вписване в Регистър БУЛСТАТ или копие на Данъчна декларация за 2019г.

 

6. По желание кандидатът прилага копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), допълнителни материали за дейността на твореца или артиста, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма, писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по заявлението.

 

 

 

Технически изисквания към документите, които се внасят:

 

1. Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове. 

 

2. Тема на писмото трябва да бъде: Фонд за финансово подпомагане.

 

3. В случаите, когато заявителят изпраща кандидатурата си по електронен път, максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.

 

4. Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.

 

5. Пълният пакет документи се изпращат постоянно до 30 април 2021 г., по електронен път на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Общинска фондация „Пловдив 2019“ на адрес ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2.

 

 

 

Кой и как оценява?

 

ü  Комисията, която оценява заявките включва 7 човека: един юрист, един счетоводител и един представител на отдел „Култура“. Председател Емилия Арабаджиева –дългогодишен директор на НГСЕИ, художник и общественик, Валери Кьорленски от Драматичен театър Пловдив, актьор и администратор с опит, Стоян Терзиев – поет, писател, дългогодишен журналист в Радио Пловдив с ресор „Култура“ и Нели Попова- Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“.

 

ü  Комисията заседава минимум веднъж на две седмици,  при условие, че е постъпило поне едно искане за подпомагане. Получените искания се разглеждат по реда на тяхното постъпване. Определената за подпомагане сума се превежда по банков път по сметка на кандидата. 

 

 

 

Как се извършва отчитането на сумата?

 

ü  Отчитането на предоставените средства става чрез представяне на разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, както следва: храна – фактура или касова бележка; лекарства – фактура или касова бележка; ток, вода - фактури и документ доказващ собствеността върху жилището или договор за наем.

 

ü  Отчитането се извършва след разходване на предоставената сума, но не по-късно от три месеца от датата на получаване на средствата. Неотчетените суми подлежат на връщане.

 

 

 

Пълният пакет документи, който може да изтеглите от ТУК, се изпраща до 30 април 2021 г., по електронен път на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Общинска фондация „Пловдив 2019, от понеделник до петък /без официалните почивни дни/, от 09,30 до 17,00 ч. на адрес ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…