Print this page

В първия ден на пролетта, на 21 март 2022 г. в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Факултет „Изобразителни изкуства“, Катедра „Изящни изкуства“ се състоя публичната защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на Елена Кантарева-Дечева.

Неин научен ръководител стана проф. д-р Галина Лардева .

Темата на дисертационния труд на доц. Елена Кантарева – Дечева, с който тя се яви на защитата, съвсем естествено бе на тема  "Подови мозайки от Епископската базилика на Филипопол - технология и техника, състояние, проблеми, реставрация".  Тя е автор и реставратор на десетки икони, стенописи и мозайки, преподавател по технология и техника на живописта и стенописта, посветила е живота си на опазването на културното наследство, но „златните букви“ в нейната биография ще са завинаги свързани с Епископската базилика на Филипопол, чиято реставрация тя ръководи от първия до последния ден.

Дисертационният труд на Елена Кантарева-Дечева съдържа 176 страници, структурирани в увод, изложение в пет глави, заключение, приноси, списък на публикации и библиография. В текста на труда са вместени 130 илюстрации, от които 126 цветни и 4 черно-бели. Използваната литература включва 83 заглавия, от които 17 на български език и 66 чуждоезични, в това число 32 книги, 41 публикации в сборници с доклади от научни конференции и 10 статии от периодичния печат.

Защитата се проведе в открито заседание на научното жури в състав: доц. д-р Александър Гьошев, доц. д-р Димитър Воденичаров, проф. д-р Владимир Аврамов, проф. д-р Даниела Маркова и доц. д-р Ива Досева.

„Приемете моите, и на екипа на отдел „Култура, археология и културно наследство“, сърдечни поздрави и благопожелания по този важен повод!  Поздравявам Ви за успеха, за блестящата защита. Поздравявам Ви  за това, че отдавате ежедневно труда си, времето, усилията и сърцето си на Стария град, за да поддържате живи паметта и интереса към древната и богата история на Пловдив.  Със сигурност е голяма отговорност да работиш с възрожденски ентусиазъм, въпреки трудностите и предизвикателствата в името на културно – историческото наследство на Пловдив и България. Това е мисия, достойна за уважение. Благодаря Ви!“, написа Пламен Панов – заместник-кмет по култура до доц. д-р Кантарева по повод защитата.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…