Община Пловдив спечели проект за безвъзмездно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ в размер на 781 550 лева. В проекта на община Пловдив със заглавие „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ са включени 7 културни институции - Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив".

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 781 550 лева, се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Срокът на изпълнение е  20 месеца.

Партньор на община Пловдив е  Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) , НПО от Норвегия.

Реализацията на проекта на община Пловдив цели най- общо да подобри управлението и представянето на културното наследство на хилядолетния град  чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства в 7-те културни институции в рамките на града, както и да насърчи културното предприемачество в общината.  Дейностите, които са заложени по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. 

Със средствата от безвъзмездната помощ ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение - тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината. Проектът включва и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга.  Чрез дейностите се цели да се подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на Пловдив, като чрез ревитализиране на помещенията и разработване на мобилно приложение, се създадат условия за привличане на нови публики.

Включвайки в проекта партньор от страните – донори, в случая Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) от Норвегия, ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. От партньорството, Община Пловдив ще почерпи опит и компетентност в областта на представяне на културни продукти и привличане на нови публики. Партньорството от друга страна е и предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на Пловдив в ЕС и инструмент за социално сближаване. 

„Много съм горд и щастлив. Дълго очаквахме резултатите и съм изключително удовлетворен от новината. Не само защото целта на проекта е да се постигне увеличаване на приходите, генерирани от културните институти в града, например чрез увеличаване на броя на посетителите в тези институти. В резултат на проекта, културното наследство ще бъде представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани пространства, а обектите на културното наследство също ще станат по-достъпни чрез дигитализация. Дейностите, които сме заложили в проекта целят да задоволят потребността от подобряване на условията на културното наследство, за опазване и съживяване на културното наследство, както и за подобряване на участието на хората в това наследство и техния достъп до него, включително чрез използването и разработването на различни иновативни инструменти и технологии. Такива са например, цифрови технологии, 3D картографиране, светлинно оборудване, холограми, мобилни приложения и др. Щастлив съм, че надграждаме след успешния ни проект за дигитализацията на културното наследство в Пловдив.  Програмата разглежда културните институти като органи, които имат потенциал да помогнат за справяне с настоящите икономически и социални различия в обществото. Тя стимулира една по-предприемаческа визия за развитие на културните организации, като им помага да развиват дейности, които ще са съпоставими и интегрирани в духа на съвременните международни стандарти. Очаква се ревитализирането на колекциите и експозициите в Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив" да увеличи броя на посетителите и да повлияе върху развитието на институтите. Реализацията на проекта ще помогне за съживяването на пространствата в културните институции, дейностите на терен, развитието на публиките и тяхната удовлетвореност при подобрени условия за управление и представяне на колекциите - напр. нов дизайн, иновации, изложбено оборудване, образователни програми, необходими за изпълнението на специфични дейности. Тази програма подкрепя и мерки, свързани с културното предприемачество. Ще се повиши капацитетът на културните институти, състоянието на изложбените площи, музейните пространства и колекциите от културно наследство и ще бъдат внесени нови знания в областта на повторното използване на културното наследство и маркетинга. Това не само ще подобри управлението на културното наследство, но и ще засили културното предприемачество. Кандидатствахме с убеждението, че в това има много смисъл“, коментира заместник-кметът Пламен Панов.

„Горд съм като Кмет на Пловдив, а и като пловдивчанин, че нашият град се развива успешно като водеща дестинация за културен, исторически и събитиен туризъм в страната.  Мотото „Заедно“ на Пловдив - Европейска столица на културата, за  което казваме, че не е просто девиз, а мисия за всички пловдивчани, продължава да дава своите положителни резултати. Чрез културата се обединяват хората от различните поколения, етноси и вероизповедания в Пловдив и целия Южен централен район. Така е било от векове. „Заедно“, в конкретния случай по проекта, сме Община Пловдив, 7-те културни институции в града и норвежкия партньор. Вярвам, че успешно ще съчетаем богатото историческо наследство на града с предизвикателствата и проблемите на съвременния живот. Изпълнявайки този проект ще направим една важна крачка с визия за бъдещото развитие“, коментира кметът Здравко Димитров.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…